Dags att byta webbhotell

Funderar du på att byta webbhotell, eller övergå till dedikerad server för ditt företag? Vad är det som skall vägleda dig i det beslutet? Här ger vi vår syn på varför, när och hur du skall agera för att  byta leverantör .

Att byta webbhotell eller övergå till en dedikerad service innebär alltid ett visst arbete och några små kostnader, vanligtvis små kostnader. Om du vill byta från webbhotell, det vill säga delad server, till dedikerad server, egen server, inom samma företag kommer det vanligtvis inte att kosta dig mer än den förhöjda månadskostnaden för en dedikerad server, dessutom utför ditt företags webbtjänstföretag oftast hela arbetet, kostnadsfritt. Om du vill byta webbtjänstleverantör blir det genast lite mer komplicerat, men inte så pass mycket att det skall hindra dig från att utföra förändringen.

Vad finns det för anledningar till att byta webbleverantör

Anledningarna är kanske inte så många, men de är väsentliga från ditt företags sida sett. De viktigaste anledningarna till att byta webbleverantör är;

1. Kostnad. Du anser att ni betalar onödigt mycket för er nuvarande tjänst gentemot vad andra företag erbjuder.

2. Svarstid. Du är missnöjd med serverns svarstid och stabilitet. Du tycker helt enkelt att det tar för lång tid att ladda upp svaret på en besökares förfrågan.

3. Back-up.Du är missnöjd med din levarantörs back-up-periodicitet och, eller hur länge man sparar back-upen.  

4. Service.Du är missnöjd med företagets svarstid och, eller förmåga när du behöver hjälp när det uppstått problem.

5. Du vill ha nya funktioner och, eller tjänster som ditt nuvarande webbföretag inte kan leverera.

Samtliga av de uppräknade punkterna utgör, var och en för sig, en anledning till att fundera på om det är dags att byta webbleverantör, men hur gör man?

Det första steget är naturligtvis att leta rätt på en webbleverantör som kan leverera den lösning du vill ha och förhoppningsvis till bättre villkor än hos nuvarande leverantör. 

Därefter kommer två saker som måste ske samtidigt eller i vart fall i rätt ordning för att ditt företags webbsida inte skall ligga nere längre än nödvändigt. Någon måste handgripligen flytta över ditt företags webbsidor från din gamla webbleverantör till den nya. leverantören.

Du måste, hos det företag där du köpt ditt domännamn, begära att de hänvisar till ditt nya webbföretag. Detta kallas för att sätta en ”pekare” och kommer att kosta dig 200 till 300 kronor per år. Det smidigaste sättet att göra den här avvecklingen, inflyttnngen på är att först ta en kopia av hela företagts webbplats och lägga kopian hos din nya webbleverantör. När allt är på plats och fungerar enligt de tester ni utför begär ni att ”pekaren”skall träda i kraft. När den gjort det kan ni avsluta kontot hos er gamla leverantör. Givetvis skall ni under hela de här operationen inte uppdatera er webbplats eftersom uppdateringen riskerar att gå förlorad. 

Därmed hoppas vi att vi har lyckats förmedla vår syn på de vanligaste orsakerna  till ett byte av webbleverantör och att du har fått en bättre förståelse för hur, när och varför du skall byta webbleverantör.