Dedikerad server

Har du träffat på orden ”dedikerad server” någon gång? Om du är företagare och funderar på att starta upp en webbsida för ditt företag bör du veta vad dedikerad server är och vad det innebär för din webbplats. I den här atikeln skall vi berätta om vad som döljer sig bakom orden.

De flesta, om än inte alla, webbhotell erbjuder en dedikerad server som ett alternativ till en vanlig serverplats. Vad är då skillnaden mellan dem? Om vi börjar med en plats på ett vanligt webbhotell, innebär det att du köper en plats på en webbserver som du delar med andra företag och privatpersoner som är kunder hos samma webbhotell. En dedikerad server, ibland även kallat eller ingående i ”Hosting”, innebär att du hyr in dig på en egen server. Det finns inga andra företags eller privatpersoers webbsidor på den dedikerade servern, enbart dina. Den dedikerade servern utnyttjar samma datacenters infrastruktur som brandväggar, internetuppkoppling, back-up-system, service och så vidare, men är i övrigt helt fristående.

Vad är då fördelen med en dedikerad server  jämfört med att ligga på ett vanligt webbhotell? En server kan ta emot ett stort, men trots allt begränsat, antal förfrågningar per tidsenhet (för närvarande ligger det möjliga antalet förfrågningar till en server från cirka 2800 per sekund upp till cirka 12 000 förfrågningar per sekund beroende av servertyp och använd algoritm). Detta innebär rent praktiskt att om antalet förfrågningar per sekund överskrider serverns kapacitet kommer dess svarstid, det vill säga tiden från det att en besökare begär åtkomst till en sida tills den ses av besökaren att avsevärt förlängas. 

Om du delar server med ett antal andra kunder som har mycket trafik är det större risk för att servern överbelastas och att det tar längre tid för dina sidor att visas. Det innebär också en större risk för en så kallad överbelastningsattack, eller DDoS-attack som den rätta beteckningen är, från någon/några som ogillar en viss sida, kanske inte din men någon annnans sida som ligger på samma server och då kommer även dina sidor att drabbas.

Vem bör då skaffa sig en dedikerad server

Det är beroende av flera faktorer. Kostnaden, den är naturligtvis högre för en dedikerad server än för ett webbhotell. Hur beroende du är av snabba svarstider. Snabba svarstider påverkar besökares positiva upplevelser av sidan. Mängden av information du har på din webbplats. Det finns flera faktorer, till exempel har flera webbhotell en speciell ingång vid behov av hjälp för de som har en dedikerad server vilket ger snabbare hjälp vid behov. Felsökning blir enklare och snabbare, då felet bara behöver sökas bland en kunds webbsidor, för att nämna några. 

Vi hoppas att du nu fått en klarare bild av vad en dedikerad service är och lättare kan fatta beslut om en dedikerad server är något för just ditt företag.