Hur flyttar man sin domän till en annan registrar

Frågan om hur man flyttar sin domän till en annan registrar kommer upp ibland. För att svara på den frågan börjar vi med att reda ut det här med handel av domännamn.

Det finns tre olika roller involverade i handeln med domännamn. Dessa är Register, Registrat och och Registrant. Vi går igenom dem var för sig nedan.

Register 

Register eller tydligare Domännamnsregister kallas de organisationer som skapar  och hanterar toppdomänner, samt sätter upp regler för hur domänen får användas. Till exempel toppdomänen .se hanteras av Internetstiftelsen. Registerföretagen utfärdar även rätten för en, eller flera registrater att sälja toppdomännamn.

Registrar

Registrar kallas de företag som säljer domännamn till företag och allmänheten. Ofta är det webbhotell som har den här försäljningen som ett kompliment till sin huvudverksamhet. Det är viktigt att förstå att man inte är bunden till ett visst webbhotell bara för att man köper sitt domännamn där.

Registrant      

Registrant kallas den som köper en domän av en registrar för att använda den som namn på sin webbplats Om ditt företag köper domänen bageri1.se är ditt företag registrant för den domänen.

Det var vanligare i internets begynnelse, men det finns också en sidohandel med domännamn. Det är företag och privatpersoner som köper in domännamn som de tror kan bli populära och sedan säljer dem för ett betdligt högre pris än vad de kostat dem.

Byte av registrar

Då har vi kommit fram till rubrikens fråga, hur byter man registrar? Det enkla svaret är att det går inte. Du har köpt en produkt av ett företag och det köpet gäller så länge du betalar in årsavgiften. Slarvar du med det tappar du rätten till domännamnet och det blir låst för en mycket lång tid. Omfrågan i stället avser hur flyttar jag min webbsida och domännamnet  till en server hos en annan leverantör än den jag nu har, blir svaret ett helt annat. Det är enkelt. Du meddelar bara din registrar namnet din nya server och vilket datum du vill att förändringen skall träda i kraft. Registraren kommer då att sätta en så kallad ”Pekare” som omdirigerar trafiken till din webbsida till den nya platsen. För pekaren får du betala en årskostnad på ett par hundra kronor.

Att du bytt server är inget som besökarna av din webbplats  kommer att märka något av, mer än möjligtvis om den nya servern har en annan svarstid än den server du använde tidigare.Sjäva den fysiska flytten av din webbsida är inte heller särskilt svår. Det är bara att kopiera dina mappar och sidor från den gamla serevern till den nya. Observera, du skall alltså kopiera direkt från servern, inte från det du ser på din skärm när du besöker webbplatsen. 

Innan du byter server bör du, framförallt om du har sidor skrivna i PHP, kontollera att den nya servern har en kompatibel version med den din gamla server hade. Det kan också finnas vissa andra restriktioner som kan skilja. Om du tycker att det här verkar besvärligt, prata både med din gamla och nya serverplats. De är oftast beredda att ge dig den hjälp du behöver.