Vad är ett webbhotell?

Ett webbhotell är en lösning för de personer som inte har möjlighet att starta en egen webbserver. Det innebär att ett webbhotell helt enkelt är ett hotell för andra att upprätthålla sina hemsidor på, utan att behöva städa och fixa skadorna som uppkommer själva. Du hyr alltså in dig på ett webbhotell och i hyresavgiften ingår det att din hemsida hela tiden är uppkopplad mot Internet.

De olika webbhotellen har stor kapacitet och tillgänglighet genom att ha sammankopplat ett flertal dataservrar. Denna stora kapacitet gör det möjligt för personer att hyra in sig på servern och på så sätt kan webbhotellet erbjuda en rad olika tjänster.