Vad kostar ett webbhotell

Vad kostar det egentligen egentligen att hyra in sig på ett webbhotell? Det är en fråga som ofta dyker upp och naturligtvis är frågan relevant på ett sätt, men på ett annat sätt inte. Dessutom är den näst intill omöjlig att besvara. Låt oss förklara.

De flesta webbhotell säljer minst tre olika serverpaket med skillnad i kraftfullt innehåll. De kan skilja sig till exempel i tillåten storlek på datamängd, det vill säga hur stor plats på servern ditt företags webbsida kräver, olika antal tillgängliga mailadresser, serverns svarstid och om du önskar en dedikerad server eller ej. Det är med andra ord ditt företags eller rättare sagt ditt företags webbsidas storlek och behov som i huvdsak styr priset, men man bör även titta på sådana saker som servicetillgänglighet, backup-periodicitet och hur länge back-upen sparas av webbhotellet. I vissa fall köper webbhotellet i sin tur tjänsten från ett företag beläget utanför Sverige och då kan även kommunikationsspråk mellan webbplatsägare och webbhotell, framförallt vid behov av hjälp bli en viktig faktor att ta hänsyn till. 

En annan sak att ta hänsyn till i sammanhanget med att det företag du köper servertjänsten ifrån i sin tur köper tjänsten från ett utländskt företag är var servern är placerad. Du kanske kommer ihåg när de reklamfinansierade TV-kanalerna kom till Sverige. Det var förbud mot reklam i svensk TV, men företagen kringgick det genom att placera sina sändare utanför Sverige, vanligtvis i England. Detsamma gäller din webbplats. Du måste ha kontroll på var de servrar du använder dig av är fysiskt placerade och det landets regler vad det gäller webbpublicering för att inte riskera att bryta mot dem, vilket kan innebära en avsevärd kostnad men också lättnader i restriktioner för ditt företags webbsida.

Som vi skrev i början av den här artikeln är inte  kostnaden för webbhotellet den stora frågan man skall koncentrera sig på när det gäller företagets eventuella etablisering på internet. De kostnaderna det utgör är små, till och med mycket små jämfört med vad det kostar att skapa en webbplats och att administrera den. En webbsida måste hela tiden förnyas och underhållas samt vara byggd från ett användarperspektiv, vilket inte nödvändigtvis innebär samma sak som det du vill presentera. Det finns flera undersökningar som tydligt visar att en besökare som inte inom 30 sekunder finner det han eller hon letar efter på webbsidan, lämnar den och 80 % av dem återvänder aldrig. Det är här din stora kostnad för en webbsida ligger, i att anppassa den för besökarna och hela tiden förnya den för att göra den forsatt intressant. Vi brukar för att illustrera detta jämföra med dagstidningar. Hur många gånger läser du om gårdagens tidning?  

Vi hoppas och tror att du förstår liknelsen med dagstidningar och att du  inser att det är här du måste lägga ner de största kostnaderna och att kostnaden för webbhotellet är kaffepengar i sammanhanget.

Därmed hoppas vi att vi, även om vi inte gett ett svar på vad ett webbhotell kostar, har gett dig en tydlig bild över vilka kostnade du skall sätta fokus på. Lycka till med din webbetablering.