VPS

Återigen kommer vi till en av dessa konstiga och för den oinvigde fullständigt obegripliga benämningar eller om vi så voill förkortninga, men en fullständig beteckning skulle inte ge oss just fler ledtrådar.  Vad står VPS för och vad har jag för nytta av den på mitt företags webbsida? Dessa frågor försöker vi att på ett enkelt sätt svara på i denna artikel.

VPS är ett relativt nytt begrepp inom webbvärlden, medan det är gammalt inom datorvärlden. Redan på 1960 talet, alltså för så där en 80 år sedan, introducerade IBM VPS på sina stordatorer. VPS står för Virtual Private Server, ibland även kallat Virtual dedicated server eller ibland kort och gott Virtual Server. 

Så vad innebär då VPS eller vad man nu skall kalla det för

  VPN är en metod att partionera, det vill säga dela upp en servers hårddisk i flera delar som är oberoende av varandra. Virtuella servrar på en och samma server. VPN körs genom en programvara installerad på den verkliga servern och den tillåter att olika operativsystem, till exempel Apple, Dell, Linus, Microsoft, kan köras på samma server oberoende av varandra. 

Fördelen med det här att man kan köra ”sandlådetester” av vissa funktioner på en viss virtuell maskin utan att det påverkar huvudinnehållet på huvudservern. Samtidigt finns det gratis webbläsare att ladda ner som kan utföra ungefär samma sak till exempel Bitbox, Bufferzone och den kanske mest populära Sandbox.

Vem har nytta av VPN

Låt oss, vad det gäller webbsidor, vända på frågan och i stället säga ”Vem har inte nytta av VPN”? Det gör frågan betydligt enklare att svara på. Svaret på den omvända frågan är, om inte du eller ditt företag har en hög kompetens inom datorvetenskap och, eller inte använder er av flera olika operativsystems resurser för att bygga upp  er webbplats har ni ingen som helst anledning att skaffa er en VPN. Det här innebär inte att företaget om det har till exempel tre personer som skriver in HTML-kod för företagets webbsida och dessa tre personer har olika operativsystem måste ha VPN,. HTML är gränsöverskridande.

Vi vill påstå att 99 % av internets webbsidor inte har tillgång till VPN och att de klarar sig alldeles utmärkt utan det. Därför är vårt råd till dig att du inte behöver VPS om du inte arbetar inom vissa väldigt specifika områden med HTML. Enklare uttryckt, om ni har behov av VPS vet ni det redan och hade egentligen ingen anledning att läsa den här artikeln.